KETAMİN NEDİR KETAMİN NEİŞE YARAR


Ketamin Nedir

Kimyasal yapı olarak fensiklidin tü revidir ve iki izomerin rasemik karışı mıdır. Tajamus ve limbik sistem arasın daki fonksiyonel bağlantıyı ayırır. Kli nik açıdan dissosiatif anestezi olarak adlandırılan katalepsi, hafif sedasyon, amnezi ve belirgin analjezi özelliklerini taşıyan tablonun gelişmesine yol açar.

Sodyum tiyopental ile karşılaştırıldı ğında, lipit erirliği yüksek olmasına rağmen proteine bağlanma oranı düşük tür. Etkisi hızlı başlar (30-60 sn) ve kısa sürer (15-20 dk). İntramüsküler enjeksiyon_sonrası isgetki 3,-5 dk.da başlar ve 15 dk'da maksimuma ulaşır. Tekrarla yan dozları veyajnfüzyonu vücutta bi­rikmesine neden olur. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 3 saattir. Karaciğerde metabolize olur. Norketamin gibi bazı metabolitleri zayıf da olsa aktiftir. (Ketamina)

Serebral kan akımını, metabolizma hızını ve ICP'yi arttırır. Bu nedenle intrakraniyal yer kaplayan kitleli hastalar da kullanımı önerilmemektedir.

Solunum hızını, tidal volüm ve hi-perkarbiye cevabı hafif derecede depre-se eder. Yutkunma gibi laringeal koru yucu refleksler aktif kalır. Bronşları di-late eder, havayolu direncini azaltır. Bronşial astımlı hastalarda bu özellikle ri nedeniyle kullanılır. Ancak sekresyon artışına yol açmaktadır. Premedikas-yonda antikolinerjik ilaç kullanımı bu etkiyi azaltacaktır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder