MARS GEZEGENİ HAKKINDA BİLİNENLER


Mars (eski adıyla Merih), Güneş Sistemi’nin dördüncü gezegenidir. İsmi Eski Roma’daki savaş tanrısı Mars’tan gelmektedir (Bu Tanrı Eski Yunan Mitolojisinde Ares’e karşılık gelir). Gece temiz bir havada basit bir teleskopla kırmızılığı görülebilir.

Mars Haritası

Mars’ın yandaki haritası Viking 1 ve 2 tarafından elde edilen yükseklik dataları kullanılarak oluşturulmuştur. Mars’ın dev volkanları iki ana bölgede toplanmıştır. Bunlardan solda görülen ve çok daha büyük olan Tharsis Dağları yaklaşık 27 km yüksekliğe ulaşırlar. Sağda görülen Elysium Dağları ise yaklaşık 6 km yüksekliktedir. Valles Marineris vadisi yer yer 8,5 km derinliktedir. Dolayısıyla Mars’ta yüksekliklerin değişim aralığı 35 km’nin üzerindedir
Yörüngesel özellikler
Ana eksen uzunluğunun yarısı
227 936 640 km
Eksantriklik
0,093 412 33
Yörünge süresi
686,98 gün
Gökyüzünde aynı
konuma gelme süresi
779,95 gün
Ortalama hız
24,130 9 km/s
Eğim
1,850 61°
Uydu sayısı
2
Fiziksel özellikler
Yarıçapı
3 396,2 km
Yüzey alanı
144 000 000 km2
Kütlesi
6,4191 × 1023 kg
Ortalama yoğunluğu
3,94 g/cm3
Ekvatordaki yerçekimi
3,71 m/s2 ya da 0,38gee
Kendi çevresinde dönme süresi
24,622 9 saat
Eksen eğikliği
25,19°
Albedo
0,15
Kaçma hızı
5,02 km/s
Atmosferinin özellikleri
Atmosfer basıncı
0.7-0.9 kPa
Karbondioksit
95,32%
Azot
2,7%
Argon
1,6%
Oksijen
0,13%
Karbonmonoksit
0,07%
Su buharı
0,03%
Metan
Neon
Kripton
Xenon
Eser miktarda

Mars’ın doğal uyduları

İsim
Çap
(km)
Kütle
(kg)
Ortalama yörünge
yarıçapı (km)
Yörünge süresi
(saat)
Phobos
22.2 (27 × 21.6 × 18.8)
1.08×1016
9 378
7.66
Deimos
12.6 (10 × 12 × 16)
2×1015
23 400
30.35

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder