ANTİKOR NEDİR ANTİKORUN GÖREVİ NEDİR


ANTİKOR:Antikorlar, bir antijen uyarısına yanıt olarak, hazırlanmış olan proteinlerdir. Globulin yapısında olan bu proteinler vücudun savunmasında bağışıklık olaylarında görev aldıklarından “Bağışıklık globulini” anlamına gelen “İmmün globunn” olarak adlandırılmışlardır. İmmün globulinleri kısaca “Ig” olarak gösterilirler. Globulin (Ig) yapısında olan antikorlar antijenlere bağlanıp onların eritilmesine, çöktü-rülmesine, nötrle sürümesine ya da kümeleşmelerine neden olurlar. Böylece vücut tarafından etkin silahlar olarak hazırlanmış antikorlar, yani İmmün globulinler (Ig) vücudu yabancı ve zararlı bir düşmana, antijene karşı korumuş olurlar. Antikorlar “Plazma hücreleri” tarafından üretilirler. Plazma hücreleriyse vücuttaki birçok lenfoid dokuda lenfositlerden farklılaşarak ortaya çıkarlar.İnsan organizmasında beş çeşit immün globulin (Ig) bulunur. Bunlar IgG, IgA, IgM, IgD ve IgE’dir..
...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder