GOLGİ AYGITI GOLGİ CİSİMCİĞİ NEDİR İŞLEVİ NEDİR


GOLGİ CİSMİ: Çok sayıda, birbirine paralel endoplazmik retikulumun borucuğu hücreçekir değine yakın bir bölgede bir araya gelerekGolgi cismini kurarlar. Bu organcık birçok noktada endopîazmik retikulum ile bağlantılar kurmuştur. Hücreler çeşitli maddeler üretirler. Bu maddele rin bazıları hücrenin kendisi tarafından kullanı lırken, bazıları da diğer hücre ve dokuların kullanımı için hücre dışına atılır. Hücre tarafından üretilen bu maddeler,endoplazmik retikulum yoluyla Golgi cismine taşınır.
...
Golgi cismi de kendisine getirilen bu maddeleri ince bir zarla sarıp, hücre sitoplazmasma salıverir. Golgi cismi tarafından hazırlanan bu paketlere “vezikül” adı verilir. Veziküllerin içindeki madde, hücrenin cinsine göre değişir. Örneğin sindirim kanalının iç yüzünü örten ve sindirim olayı ile ilgili bir hücrenin veziküllerinden alınan besinleri sindirmeye yarayan ve o hücre tarafından üretilen birenzim bulunur.
Eğer Golgi cismi bu enzimi bir zarla çevirmeseydi, enzim hücre içinde serbest kalacak ve kendisini, üreten hücreyi sindirecekti. Böylece hücre kendi kendisi ni öldürmüş olacaktı. Burada doğa mantığının ilginç bir örneği ile karşılaşıyoruz. Bu mantığı kavramadıkça “rastlantılar” kavramından ister istemez uzaklaşıyor ve kuşku duyuyoruz. Diğer bir hücrenin veziküllerindeysehormon ya da kasların kasılmasını sağlayan bir madde bulunabilir. Veziküller, belirli koşullarda içlerin deki maddeyi hücrenin dışına boşaltırlar, bazen de vezikül tümüyle hücre dışına atılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder