EKLEM EKLEMLER EKLEM ÇEŞİTLERİ EKLEM AĞRILARI ROMATİZMASI


Eklem Nedir Eklem Rahatsızlıkları ; Eklem terimi yalnızca eklemi oluşturan kemikleri değil, onları m~y saran kapsülleri, ayrıca bağları, kirişleri, kasları, yumuşak dokuları, keseleri vb de kapsar. Dolayısıyla herhangi bir eklem ağrısı anatomik ve işlevsel özellikleri birbirinden farklı çeşitli yapılardan kaynaklanabilir., Eklem ağrılarının nedenleri ve ortaya çıkış mekanizmaları çok değişik olabilir;travmalar (darbeler), enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminden kaynaklanan süreçler,metabolizma bozuklukları ve tümörler bunlara Örnektir. Gene de birçok durumda neden bulunamaz.Eklem hastalıklarında değişik şiddette belirti ve işaretler görülür. Ağrı, sertlik, şişkinlik, kızarıklık ve hareket güçlüğü bunların başlıcalarıdır. Eklem ağrıları ciddi bir nedenden kaynaklanabileceği gibi bazen genel bir hastalıkdurumunun habercisi de olabilir. Bu açıdan doğru tanı konması büyük önem taşır.Hastanın muayenesinde eklem dikkatle incelenir ve elle yoklanır; olası şişkinlikler araştırılır; önemlieklemlerin hareketleri kontrol edilir. Daha sonra kan tahlilleri yapılarak kan hücreleri sayılır, sedimantasyon hızı saptanır, romatoit faktör araştırılır. İdrar tahlili de yararlıdır.

Eklemlerde duyulan ağrılar çeşitli hasta lıkların belirtisi olacağından bunları sade ce romatizma şeklinde yorumlamak doğru değildir. Eklem deyince buradaki kemikle rin yüzeylerini örten kıkırdak dckusu, ek lem boşluğunu çevreleyen zar kapsülü (sincvial zar), bağlar (ligament) ve burala ra yapışan adaleler bir bütün olarak düşü nülmelidir. Eklemi saran bağ dokusuna kcllojen doku denmektedir. Bu bağ doku sunda ve kemiklerde meydana gelecek il tihaplı veya dejenerativ değişiklikler türlü isimler altında eklem hastalıklarını mey dana getirir. Akut eklem ağrılarının başında gelen ateşli romatizma (romatizma intanı) aslında sa dece bir eklem hastalığı değildir. Akut nöbetler gösteren kronik bir hastalıktır ve kalpte de yerleşir. Bazı enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında ani olarak bir eklemin şiştiği, kızar dığı ve ağrıdığı görülebilir. Bunu basit bir mafsal ağrısı yani artralji olarak kabul edebiliriz. Eklem içinde sıvı toplanırsa hid-rartroz’dan, bir çarpma (travma) veya kı rık sonucu kon toplanırsa hemartroz’dan, eğer tek bir eklemde iltihap meydana gelmişse monoartrit’ten söz edilebilir. Has talık, birçok eklemi birden tutmuşsa, o za man poliartrit şikâyetler var demektir.
Tüberkülozun belkemiğinde meydana ge tirdiği hastalığa Pott hastalığı (spondylitis tuberculosa), kalçada yaptığı hastalığa ise kcksalji gibi isimler verilmektedir. Diz eklemlerinde dejeneratif tipte meyda na gelen hastalığa gonartroz adı, verilir. Genellikle iki dizde görülen düzensiz’ şiş likler vardır, hareket esnasında krakman denen bir ses duyulur. Yürüyüşe başlarken fazla olan ağrı biraz yürüdükten sonra azalır. Eklemlerde göçülen bütün bu romatizma benzeri kollajen doku hastalıklarında anal jezik ve antiflojistik denilen ilaçlar kulla nılmaktadır. Doğru olan hareket tarzı se­bebe göre tedavi uygulamaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder